Desput Gerard To są 3 produkty

(1934-2008).
Autor wielu plakatów i ilustracji. Malował przede wszystkim akwarelą i tuszem na bibule, głównie krajobrazy. Tworzył wspaniałe rysunki tuszem utrzymane w poetyce sztuki chińskiej i z chińskimi też głównie tematami. Powstawały serie dżonek, bambusów, pejzaży czasami pojawiali się też na obrazach ludzie i polskie rodzime krajobrazy. Operował głównie plamą: gama stosowanych kolorów była skromna, wyciszona, ale jakże wysmakowana. Jest to malarstwo niesłychanie wrażliwe, świadczące o doskonałym opanowaniu trudnej chińskiej techniki.
Studia artystyczne rozpoczął w 1953 roku w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi. Po ukończeniu I roku, w ramach wymiany studentów, wyjechał do Chin, gdzie studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Pekinie, na wydziale grafiki (w latach 1954-1956). W czasie studiów uczestniczył w wielu plenerach różnych prowincjach Chin. Po powrocie do kraju uprawiał malarstwo i grafikę, współpracował z wieloma wydawnictwami: Miesięcznikiem „Chiny”, „Polska”, „Nasza Ojczyzna”, „Kontynenty”.