Radwan Wacław To jest 1 produkt

Wacław Teofil Radwan (1887-1962)– specjalizował się w drzeworytnictwie, profesor na warszawskim ASP i dziekan Wydziału Grafiki. Wacław Radwan był autorem wielu drzeworytów, m.in. do „Pana Tadeusza”,„Starej baśni”, "Pamiętników” J.Ch. Paska czy do wydanego w 1951 roku zaginionego utworu Norwida „Prometidion”. Największy zbiór odbitek graficznych artysty znajduje się w zbiorach MNW.